نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مکانی- فضایی کانون های جرم خیز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه: منطقه 4 شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-162

اسماعیل غلامحسینی؛ اسماعیل موسوی؛ محمد کاظم جباری