نویسنده = �������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین مفهومی پیامدهای امنیتی حاشیه‌نشینی شهری و مسئله تعلق مکانی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 167-200

عطاالله عبدی؛ تاج الدین کرمی؛ حمید مستجابی سرهنگی


2. قاچاق کالا در مرزهای دریایی استان هرمزگان و تأثیر آن در امنیت منطقه

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 103-124

حمید مستجابی سرهنگی؛ محمد صادقی