نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر پرخاشگری در بین تماشاگران فوتبال

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-70

محمد عباس زاده؛ موسی سعادتی؛ افشار کبیری؛ طاها عشایری