نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل پژوهش‌های میزان دین‌داری و احساس امنیت اجتماعی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-22

محسن نیازی؛ حامد نظری؛ ایوب سخایی


2. فراتحلیل مطالعات و تحقیقات سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-34

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ حسین امامعلیزاده