نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رضایت از پلیس و بررسی نقش عوامل مرتبط با آن در میان دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 57-80

سمیرا پور؛ فهیمه سعادت‌یار؛ فاطمه بیطرف