نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سرمایه اجتماعی در سطح استان‌های کشور

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 113-132

محمد حسین عباس نژاد؛ علی مقدم