نویسنده = ������������ ���������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در توسعه فرهنگ مشارکت دانش‌آموزان با پلیس در ارتقای امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-46

حجت الله مرادی پردنجانی؛ حسن‌رضا رفیعی؛ حمیدرضا سعید زاده؛ عباس رییسی سرتشنیزی