نویسنده = ������������������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی چالش‌های اخلاقی و امنیّتی موسیقی‌های زیرزمینی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 27-54

DOR:20.1001.1.20086024.1400.13.1.2.6

علیرضا زرگر؛ رضا عبدالرحمانی؛ محمدرضا شفیعی


2. تأثیر شیوه‌های کنترلی پلیس و تصویرسازی رسانه‌ها در کاهش گرایش تماشاگران فوتبال ایران به خشونت و اوباشگری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 217-242

غلامرضا مرادی سیاسر؛ رضا عبدالرحمانی؛ غلامرضا پرویزی؛ محمود محمودی