نویسنده = ���������������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش آموزش ‌و پرورش در پیش‌گیری زودرس از جرایم دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-104

محمد روحانی مقدم؛ حمیدرضا محمدزاده مهنه؛ امیرحسین پروانه‌پور