نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش مرزنشینان بانه ای به قاچاق کالا (زمینه ها و راهکارها)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-56

عابد اصلانی اسلمرز؛ سعید دیندارلو؛ امید اصلانی اسلمرز