نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی داده‌کاوی پیشنهادی به‌منظور شناسایی مجرمان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 109-128

امیر مانیان؛ محمد جمالو؛ معصومه بیدل