نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 127-154

امیر وطنی؛ اکبر وروایی؛ حمید فاطمی موحد


2. بررسی علل و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت مسلحانه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 85-108

امیر وطنی؛ حمید فاطمی موحد