نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر ناامنی و فعالیت‌های تروریستی در مرزهای شرقی کشور.

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 141-160

عطاءالله عبدی؛ حمید مستجابی؛ فاطمه عمرانی نژاد