نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. راهبرهای پلیس محله‌محور و تأمین امنیت در پرتو موازین حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 163-190

ابراهیم داودی‌دهاقانی؛ محسن صوفی‌زمرد