نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین شکل‌گیری نزاع و درگیری دسته‌جمعی در استان اردبیل

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 47-68

محمد جوانمرد؛ طاها عشایری؛ حمید هاشمی