نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر تهران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 103-128

فاطمه علیزادگانی؛ مهناز اخوان تفتی؛ ملوک خادمی