نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندرعباس

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-26

محمدرضا پورغلامی؛ علی اصغر خرم رودی؛ یحیی میرشکاران؛ جواد کیانی