نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های جامعه مدنی در ارتباط با تحقیقات پلیسی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-114

امیر ملک زاده؛ سید محمد هاشمی