نویسنده = ���������� �������� ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اولویت ابعاد و معیارهای تأثیرگذار در ارتقای امنیت اجتماعی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 115-136

آرش صادقیانی؛ عبداله روزبه گل افشانی؛ محمد جاهد قدمی؛ سید مصطفی هدایت نژاد کاشی