نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش شیوه‌های فرهنگی پیشگیری از جرایم اخلاقی در فضای مجازی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 137-156

جعفر حسین پور سعادت آبادی؛ زکریا ترکمان