نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-74

مریم رضائی؛ طاهره میرساردو؛ زهرا رضائی