نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی عملیات انتظامی بر اساس مدل کرک پاتریک

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-46

محمدرضا یوسف زاده؛ اکرم علیمردانی