نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه تحلیل مکانی فضایی مناطق جرم خیزشهری براساس روش ترکیبی تحلیل عاملی و تحلیل خوشه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-48

علی عبادی‌نژاد؛ رضا اکبری؛ محمدحسن رحمانی