نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فرآیند نوسازی بر انتظام و امنیت اجتماعی در لرستان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-122

موسی عنبری؛ یعقوب احمدی؛ محمدجواد زاهدی؛ احسان حسنوند


2. مؤلفه های اجتماعی- فرهنگی و مشارکت محوری مردم و پلیس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-150

یعقوب احمدی؛ امید محمدی؛ محمد خالدیان