نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش پلیس در استادیوم‌های فوتبال و بررسی راهکارهای مواجهه نیروهای پلیس با تماشاگران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 151-170

شهرام شفیعی؛ میلاد دیوبند؛ محمد علی مردانی