نویسنده = ���������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکنترلی و خودکارآمدی امتناع از رفتارهای پرخطر (مطالعه عوامل محافظت‌کننده رفتارهای پرخطر نوجوانان)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-23

نورمحمد رضایی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ صغری ابراهیمی قوام