کلیدواژه‌ها = رویدادهای ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 157-190

غلامعلی کارگز؛ فرزاد غفوری؛ یوسف محمدی مقدم؛ غلامرضا مرادی