کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
تعداد مقالات: 12
1. مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-52

حمید فاطمی موحد؛ عیسی مهرعلیزاده؛ حمید اللهیاری؛ علی رضا مرادی


2. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-84

محمدرضا رادفر؛ اصحاب حبیب زاده


3. بررسی رابطه‌ی سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی زنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-74

مریم رضائی؛ طاهره میرساردو؛ زهرا رضائی


5. بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با میزان کج روی فرهنگی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 223-248

محمد اسدی فرد؛ حسن‌رضا قیطاسی؛ رضا علی محسنی


6. رابطه امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی در میان ساکنان شهر بندرعباس

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-68

منصوره دسترنج؛ مهدی ملاحی


8. بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 191-210

اصحاب حبیب زاده؛ عباس سلطانی


12. سنجش سرمایه اجتماعی در سطح استان‌های کشور

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 113-132

محمد حسین عباس نژاد؛ علی مقدم