کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-52

حمید فاطمی موحد؛ عیسی مهرعلیزاده؛ حمید اللهیاری؛ علی رضا مرادی


2. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-84

محمدرضا رادفر؛ اصحاب حبیب زاده


3. بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی پلیس

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 191-210

اصحاب حبیب زاده؛ عباس سلطانی