کلیدواژه‌ها = احساس امنیت اجتماعی
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-52

حمید فاطمی موحد؛ عیسی مهرعلیزاده؛ حمید اللهیاری؛ علی رضا مرادی


2. عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-84

محمدرضا رادفر؛ اصحاب حبیب زاده


5. فراتحلیل مطالعات و تحقیقات سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-34

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ حسین امامعلیزاده


7. بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان‌های استان بوشهر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-112

حبیب احمدی؛ عبداله نجفی اصل؛ صادق زارع