کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم بافتهای فرسوده شهری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400

علیرضا جزینی؛ وحید بارانی پسیان؛ مهدی بهمدی


2. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بافت فرسوده

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 45-66

حسین فرهادی‌خواه؛ سیدخلیل سیدعلی پور؛ کرامت اله زیاری؛ امید اندرز