کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 6
1. نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم و تأمین امنیت

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-96

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.3.4.5

حمید پناهی؛ امیر فراستی؛ محمد میرزایی؛ اسماعیل کرم زاده


2. نقش امنیت و مخاطرات ادراک شده در ارتقاء پیوند اجتماعی گردشگران ورزش‌های زمستانی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-26

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.2.1.0

احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ علیرضا دبیر؛ زهرا شریفی


3. تحلیل تأثیر آمایش سرزمین بر توسعۀ گردشگری و امنیت در استان گلستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 123-140

DOR:20.1001.1.20086024.1399.12.1.6.3

حافظ مهدنژاد؛ حمید مستجابی؛ فریاد پرهیز؛ محسن رضایی


4. بررسی اولویت رسانه‌ای نوجوانان و جوانان از برنامه‌های آموزشی-امنیتی پلیس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 141-162

مریم پورجمشیدی؛ سعید شریفی رهنمو؛ پردیس بیات


5. جایگاه امنیت شهروندی درنظم عمومی کشورهای در حال توسعه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 51-84

حسین عصاریان نژاد؛ امیر حسین یاوری؛ لیلا مدبر؛ محسن رستمی


6. احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس (مورد مطالعه شهر زاهدان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 7-36

عیسی ابراهیم زاده؛ منیر یاری؛ راضیه فراهانی؛ احمد صحرایی