تعداد مقالات: 304

1. عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش به خرابکاری (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-24

کرامت‌اله راسخ؛ عبدالرسول عباسی نصرآباد سفلی


3. بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-32

سیمین فـروغ زاده؛ سعید شریعتی مزینانی


4. فراتحلیل مطالعات و تحقیقات سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-34

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ حسین امامعلیزاده


5. سیره مدیریتی پیامبر اکرم (ص) در حوزه انتظام اجتماعی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

صادق رضایی؛ سعید بهشتی؛ حسن رضا رفیعی


6. تأثیر مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکنترلی و خودکارآمدی امتناع از رفتارهای پرخطر (مطالعه عوامل محافظت‌کننده رفتارهای پرخطر نوجوانان)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-23

نورمحمد رضایی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ صغری ابراهیمی قوام


7. فراتحلیل پژوهش‌های میزان دین‌داری و احساس امنیت اجتماعی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-22

محسن نیازی؛ حامد نظری؛ ایوب سخایی


9. سنجش خوشه ای شدن مکانی جرایم مرتبط با سرقت

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-26

زهرا تمجیدی؛ علیرضا بزرگوار؛ حافظ مهدنژاد مهدنژاد


11. رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش دانش‌آموزان به مصرف موادمخدر

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-20

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد علی اویسی؛ لیلی بنیاد


13. بررسی شیوه‌های پیشگیری وضعی از وقوع سرقت احشام

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-24

محمدعلی عامری؛ علیرضا حیدرنژاد؛ صالح علیزاده


14. شناسایی اقدامات اجرایی پیشگیری از سرقت خرد در استان قم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-24

صیاد درویشی؛ علیرضا جزینی؛ رضا خداداد


17. تأثیر اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه‌دار

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16

هادی فدایی؛ روح الله سلار؛ محمد فدایی؛ آرزو اروجی


18. بازتاب اجرای طرح امنیت اجتماعی در مطبوعات

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 5-30

مهدخت بروجردی؛ آرزو دژبانی


19. الگوی راهبردی آموزش پلیس حرفه ای ناجا براساس متغیرهای محتوامحور

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 7-42

محمد تقی عصار؛ احمد فضائلی؛ صدیقه هاشمی فخر


20. احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس (مورد مطالعه شهر زاهدان)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 7-36

عیسی ابراهیم زاده؛ منیر یاری؛ راضیه فراهانی؛ احمد صحرایی


21. تعامل برازنده پلیس با مدیران مدارس راهنمایی تهران به منظور ارائه راهبرد پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی دانش آموزان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-34

محمد رضا بهرنگی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سیدسعید کشفی


22. ارزشیابی سطوح سه گانه ( قصد شده ، اجرا شده و کسب شده) برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 7-38

محمد علی امیرتقوی؛ مجید علی عسگری؛ نعمت اله موسی پور؛ غلامرضا حاج حسین پور


23. بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی سازمانی با تأکید بر نقش روابط عمومی و ارائه مدل مناسب(مورد مطالعه:کلانتری های تهران بزرگ)

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 7-45

عزت اله سام آرام؛ مهدی الوانی؛ حسین افخمی؛ اصحاب حبیب زاده


24. بررسی عوامل مؤثر بر جرایم معافیت های پزشکی در امور وظیفه عمومی و راه های پیشگیری ازآن

دوره 2، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 7-27

ابراهیم صادقی؛ محمد سهرابی


25. بررسی تأثیر هنجارهای اخلاقی و تربیتی بر خشونت جوانان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 7-40

وحید نقدی