جایگاه امنیت شهروندی درنظم عمومی کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 پژوهشگر

چکیده

مقاله حاضر سعی دارد بابررسی مفهوم شناسی امنیت شهروندی به این سؤال پاسخ دهد که آیا مفهوم امنیت شهروندی می تواند به بازسازی امنیتی کشورهای در حال توسعه کمک کند ؟ با طرح این سؤال، پس از مفهوم شناسی موضوع با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این امر مورد آزمایش قرار گرفته است که چگونه مفهوم امنیت شهروندی سبب خشونت در کشورهای حال توسعه شده و به کارکرد شهروندی از سوی دولت‌ها تأثیر می‌گذارد؟ فرضیه مطرح  این است  که، کارکردهای مفهوم امنیت شهروندی می تواند به بازسازی مفهومی وعملکردی و امنیت اجتماعی کشورهای در حال توسعه کمک کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که امنیت شهروندی به ایجاد یک تصویر صحیح از دلیل مناقشات اجتماعی از طریق ارزیابی تهدیدات محیطی کمک کند. همچنین؛ اسلام دارای آموزه‌های لازم برای طراحی نظریه امنیت، متناسب با اوضاع و احوال این عصر و زمان در تمامی ابعاد آن است. امنیت مورد ادعای اسلام، امنیت پلیسی و خودکامانه نیست. دیدگاه اسلامی معتقد به تقدم فضائل و آرمان‌هایی مانند عدالت و آزادی بر امنیت است.

کلیدواژه‌ها