نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری و تأمین امنیت در فضای مجازی (پلیس فتا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

تمایل روز افزون به استفاده از اینترنت و فضای سایبری 1212 باعث شده است تا شرایطی برای وقوع جرایم سایبری فراهم آید. نزدیک به دو سال است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تقابل و پیشگیری با این گونه از جرایم برآمده است. بررسی نقش محوری پلیس در پیشگیری از جرایم سایبری و اهمیت وجود پلیس پیشگیری از جرایم سایبری و نقش تأمین کننده ی امنیت در این حوزه از اهداف این مطالعه است . یافته های این مطالعه نشان می دهد که آموزش تخصصی به پلیس در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا این نقش از پلیس کارآمدتر جلوه کند. پلیس می تواند با بهره مندی از آموزه های جرم شناسی سایبری، تحلیل مسائل مجرمانه و ناهنجار فضای مجازی، بزهکار یا مجرم سایبری را شناسایی کند و راهکارهایی را برای حذف یا محدود کردن این عوامل تعیین کرده و با همکاری نهادهای مسئول در کنترل یا مراقبت عوامل مذکور، اجرا کند. مطالعهی حاضر از نظر هدف، کاربردی است و سعی شده است با به کارگیری روش های توصیفی از نوع اسنادی و از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتب، مقاله های علمی و سایت های مرتبط، نقش پلیس در این حیطه و در احساس امنیت در فضای سایبری بیان شود. نتایج این مطالعه نشان داد که گشت زنی و مراقبت در فضای مجازی، شناسایی و ارائه ی آموزش های خاص به اشخاص و سازمان هایی که احتمال می رود در معرض جرایم سایبری قرار گیرند از شیوه های مهم پیشگیری از جرایم سایبری است.

کلیدواژه‌ها