دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-270 
2. مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

صفحه 27-52

حمید فاطمی موحد؛ عیسی مهرعلیزاده؛ حمید اللهیاری؛ علی رضا مرادی


6. اقدامات پلیس در پیشگیری از وقوع جرایم کودکان و نوجوانان

صفحه 149-172

حسین غلامی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ مسلم جمشیدی


7. نقش آینده‌پژوهی در پیشگیری از سرقت منزل و خودرو (با تأکید بر روش سناریو نگاری)

صفحه 173-206

محمد نوروزی؛ جعفر حسین پور سعادت آبادی؛ احمدرضا اسماعیلی


9. تبیین نقش پلیس ترمیمی در شرمساری پیشگیرانه از تکرار جرم

صفحه 229-250

نصیبه ابراهیمی؛ کیومرث کلانتری؛ دکتر صفری کاکرودی