دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1397 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل عوامل اجتماعی و جغرافیایی مؤثر بر پدیده سرقت در شهرستان بندرعباس

صفحه 1-26

محمدرضا پورغلامی؛ علی اصغر خرم رودی؛ یحیی میرشکاران؛ جواد کیانی


5. بررسی جرم شناختی علل سرقت‌های توأم با خشونت

صفحه 105-130

صابر امینی؛ مسعود مرشدی؛ اله‌قلی اسماعیلی پور


7. مبانی توجیهی استفاده از سلاح غیرکشنده در تعقیب متهمان

صفحه 151-176

علی مودتی؛ عابدین صفری کاکرودی؛ مسعود بیرانوند


9. عدالت ترمیمی در پرتو مسئولیت مدنی ضابطین

صفحه 199-224

زینب نجفی؛ حسین حسنی ساطحی؛ حمید سرکانی؛ رضا فنازاد