دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-184 
3. سیمای جنایی قتل های عمدی در شهرستان ساوجبلاغ

صفحه 49-76

علی بدری؛ شادی عظیم زاده؛ عباس شیری؛ حسنعلی موذن زادگان


5. ترس از جرم در رسانه‌های اجتماعی

صفحه 99-122

سمیرا حیدری اصل؛ سیدعلی هاشمیانفر؛ منصور حقیقتیان


6. تحلیل تأثیر آمایش سرزمین بر توسعۀ گردشگری و امنیت در استان گلستان

صفحه 123-140

حافظ مهدنژاد؛ حمید مستجابی؛ فریاد پرهیز؛ محسن رضایی