دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1398 
4. شکل‌گیری نقاط بحرانی در کلان‌شهرها و پیامدهای ناشی از آن

صفحه 67-88

علی احتشامی؛ بهرام بیات؛ سیدکاظم سام‌دلیری؛ ناصر شعبانی


5. تأثیر ابعاد تصمیم‌گیری در پیشگیری انتظامی ازجرم

صفحه 89-114

علیرضا ادیبی؛ لطفعلی بختیاری؛ مجید رضائی راد؛ فریبا شایگان


7. بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و گرایش به ناهنجاری‌های اخلاقی

صفحه 135-160

محمد رحیمی؛ لیلا فتحی؛ فاطمه افراسیابی؛ رعنا اسکندری