دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393 (به علت ملاحظات سازمانی، دسترسی به مقالات این شماره از طریق سایت امکان پذیر نمی باشد، از علاقه مندان درخواست می شود به منظور استفاده از مقالات این شماره به دبیرخانه فصلنامه مراجعه نمایند.) 
4. بررسی نقش اطلاعات انتظامی در مدیریت بحران‌های شهری

صفحه 73-102

احمد محمدی فر؛ امیرحسن یاوری بافقی؛ احمدرضا اسماعیلی


شماره‌های پیشین نشریه

به علت ملاحظات سازمانی، دسترسی به مقالات این شماره از طریق سایت امکان پذیر نمی باشد، از علاقه مندان درخواست می شود به منظور استفاده از مقالات این شماره به دبیرخانه فصلنامه مراجعه نمایند.