دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-210 

مقاله پژوهشی

1. فراتحلیل مطالعات و تحقیقات سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

صفحه 1-34

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ حسین امامعلیزاده


5. رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار در جرم‌خیزی شهری با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 115-140

غلامرضا لطیفی؛ افشین رسولی؛ کاوه قادری بگه جان؛ لاله جاویدان