دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-180 
1. سنجش خوشه ای شدن مکانی جرایم مرتبط با سرقت

صفحه 1-26

زهرا تمجیدی؛ علیرضا بزرگوار؛ حافظ مهدنژاد مهدنژاد


3. تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشینی و جرم

صفحه 57-82

نادر صنعتی؛ روح الله وحیدی؛ سهیل حمیدی


6. نقش ایستگاه‌های پلیس در پیشگیری از سرقت خودرو

صفحه 135-166

جعفر حسین پور سعادت آبادی؛ علی اسفندانی


8. واکاوی سرقت‌های مسلحانه بانک

صفحه 191-218

اسماعیل سرکوهی؛ علی مودتی


مقاله پژوهشی

10. ارائه الگوی اجتماعی شدن یگان ویژه ناجا

صفحه 243-278

امیر حسین یاوری بافقی