درباره نشریه

فصلنامه ((انتظام اجتماعی)) دانشکده علوم و فنون انتظامی، مجله ای دانشگاهی است که در راستای اشاعه یافته های پژوهشی با ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علوم اجتماعی-انتظامی ، مقاله های منتج از یافته های پژوهشی در حوزه های مرتبط را به منظور گسترش اطلاعات و دانش کاربردی و ایجاد فضای همفکری و همکاری،شناخت و جهت دهی و معرفی اندیشه ها و خلاقیت های علمی مدیران،کارشناسان،متخصصان حوزه های مربوطه و همچنین دانشجویان دانشگاه ها و مراکز علمی-تحقیقاتی کشور بعد طی فرآیند ارزیابی و بررسی های کارشناسی منتشر می نماید .

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:124/4026 مورخه 1386/09/12

طی نامه شماره 10-3 /6841، در تاریخ 1387/12/28 بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،درجه علمی-پژوهشی به فصلنامه انتظام اجتماعی اعطاء گردیده است. همچنین برابر اعلام دفتر سیاست گذاری و برنامه ریری امور پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی نشریات در سال 99-98 موفق یه کسب رتبه ارزیابی ((ب)) شده است.

نشانی:تهران،منطقه 22 شهرداری،انتهای بزرگراه شهید همت غرب،ابتدای بزرگراه شهید خرازی،خیابان شهید جدی اردبیلی،دانشگاه علوم انتظامی امین،دانشکده علوم و فنون انتظامی،معاونت پژوهش،دبیرخانه فصلنامه.

                                           تلفن:48931737-021 دورنگار:48931734-021

                                          کدپستی:14986119991-صندوق پستی:1397-14515

                                          آدرس سایت نشریه:www.sopra.jrl.police.ir

این نشریه در وبگاه های زیر نمایه می شود:

-سامانه یکپارچه نشریات ناجا www.journal.police.ir

-پایگاه استنادی علوم جهان اسلام www.ISC.gov.ir

-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.SID.ir

-پایگاه اطلاعات نشریات کشور www.magiran.com