تماس با ما

نشانی: تهران، ابتداى بزرگراه شهید خرازى، خیابان شهید جدى اردبیلى، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشکده علوم و فنون انتظامی، معاونت پژوهش، دفتر فصلنامه علمى پژوهش‌هاى انتظام اجتماعی.

آدرس سامانه: http://http://sopra.jrl.police.ir

آدرس الکترونیکی (رایانامه نشریه):entezami@doe.ac.ir

شماره تماس دبیر تخصصی: 02148931738

دورنگار: 48931734-021

درصورت بروز هرگونه مشکل و یا پرسشی درباره ارسال مقاله از طریق سامانه و یا سایر موضوعات از طریق فرم زیر، درخواست خود را ارسال فرمایید.

 

CAPTCHA Image