تماس با ما

نویسندگان مقالات می توانند در صورت تاخیر در فرایند رسیدگی به مقاله و همچنین وجود سوال یا ابهام از طریق شماره تلفن: 48931738 و یا نمابر: 48931734 با مسئولان نشریه تماس برقرار کنند.

 

CAPTCHA Image