اصول اخلاقی انتشار مقاله

قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر(COPE)

در باب اصول اخلاقی انتشار مقاله،نشریه علمی انتظام اجتماعی ، از یک سو خود را موظف به پاسداری از حقوق مولفان،صاحبان آثار و تولیدکنندگان محتوا می داند و سوی دیگر باور دارد که می باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش نیز باشد.لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعه علمی بین المللی،بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر جهانی قرار داده است و سیاست های خود را بر همین اساس پایه ریزی کرده است. 

به باور نشریه علمی انتظام اجتماعی، تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند(نویسنده،عوامل اجرایی نشریه،داوران) می باید قوانین و منشور اخلاقی نشریه را پذیرفته و برمبنای آن عمل نمایند.بنابراین،نشریه از قوانین کمیته بین المللی (COPE) پیروی می کند و لازم است نویسندگان محترم فرم تعارض منافع (کلیک کنید) و تعهد اخلاقی نشریه (کلیک کنید) را دانلود و نسخه تکمیلی و امضاء شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایند.                                                                                                                                                                                                             

 

منشور و موازین اخلاق انتشاراتی نشریه علمی انتظام اجتماعی

این منشور، تعهدنامه‌ای است که برخی حدود اخلاقی و مسئولیت‌های مربوط به انجام فعالیت­های علمی پژوهشی و چاپ آن در مجلات ناجا را ترسیم می‌کند تا از بروز تخلفات پژوهشی آگاهانه یا ناآگاهانه توسط نویسندگان مقالات پیشگیری نماید.

‫این منشور برگرفته از «منشور و موازین اخلاق پژوهش» مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، موازین انتشاراتی پذیرفته شده بین‌المللی و تجربیات موجود در مجلات علمی ناجا و برخی از مجلات علمی پژوهشی دیگر است.

مقدمه

نویسنده­گان، داوران، هیئت تحریریه و سردبیر مجله موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت­های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشد. ارسال مقاله توسط نویسنده­گان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم‌گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه و سردبیر، به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق است و در صورت احراز عدم پایبندی نویسنده و نویسندگان به این اصول، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می داند. منشور و موازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست‌اندرکاران داوری و انتشار نشریات باشد.

وظایف و تعهدات نویسندگان

مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.

‫مقالات ارائه شده بایستی پژوهش اصیل نویسنده (نویسندگان) ارائه‌کننده مقاله باشد و هر‌گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام شود و داده­ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.

مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

‫نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ  باشد.

‫نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار همپوشان نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.

‫نویسنده (نویسندگان) موظف است در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاعدهی دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نماید. هنگامی که عین نوشته‌های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید از روش‌ها و علایم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.

‫نویسنده مسئول مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهش‌گران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن «مؤلف افتخاری» و حذف « مؤلف واقعی» خودداری شود.

‫نویسنده مسئول مقاله موظف است از این‌که همه نویسندگان مقاله، آن‌را مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده‌اند، اطمینان حاصل کند.

‫ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده‌اند.

نویسنده (نویسندگان) موظفند در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شدند مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

‫هرگونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان‌ها و یا محیط زیست می‌شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد.

رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجلات ناجا، یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب می شود و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.

جعل داده ­ها: عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده‌ها یا نتیجه‌های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته‌های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثال‌هایی از این تخلف است.

تحریف داده‌ها: عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع‌آوری داده­ها دست‌کاری شود، یا داده‌هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگ‌تر بزرگ‌نمایی شود تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.

سرقت علمی: شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان دیگر، کپی‌برداری در بیان اندیشه‌ها، شباهت‌های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده‌ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.

اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته­‌اند.

ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن «مؤلف افتخاری» یا حذف «مؤلف واقعی»

مشاهده موارد غیر اخلاقی

مجلات علمی انتظام اجتماعی حق خود در توقف مراحل داوری قبل از چاپ و یا حذف مقاله بعد از آن را در صورت مشاهده موارد غیر اخلاقی، محفوظ می‌داند. این موارد بعد از بررسی در هیأت تحریریه به مؤلفین اعلام و براساس آنها اقدام لازم انجام خواهد شد.